De Midsommar Markt wordt georganiseerd door echte Scandinavië liefhebbers die al jaren genieten van vakanties en reizen door Zweden en de andere Scandinavische landen. Ook wel bekend als de voormalige organisatoren van de Zweedse kerstmarkt bij de Fraeylemaborg in Slochteren en later vond dit evenement plaats op het voormalige terrein van de Suikerunie te Groningen.

Het stokje van de Zweedse kerstmarkt hebben Dita en Anniek inmiddels overgegeven. Na jaren begon het toch weer te kriebelen en hebben we Stichting Scandinavië Beleven opgericht. Het doel van onze stichting is om de Scandinavische beleving van de cultuur, tradities en ambachten te delen met het grote publiek door het organiseren van evenementen en activiteiten. Voor komend jaar (2022) wordt ons team aangevuld met Hanne-Wil en Nelleke.

In 2018 werd de Midsommar Markt voor het eerst georganiseerd. De Midsommar Markt is een viering van de langste dag van het jaar. Oorspronkelijk komt de midzomerviering voort uit de zomerzonnewende. In voornamelijk Zweden en Finland is de midzomerviering, gezamenlijk met de kerstviering, het grootste feest van het jaar. Op landgoed Nienoord willen wij een Scandinavische beleving van de Midsommar neer zetten en iedereen laten ervaren wat een mooi en gezellig feest dit is. 

burst
Gisela, Dita, Anniek en Nelleke